Beberapa Kewajiban Seorang Muslim terhadap Agamanya yang Benar

Beberapa Kewajiban Seorang Muslim terhadap Agamanya yang Benar - Secara harfiyah, muslim merupakan orang yang beragama islam. karakteristik utamanya merupakan yakin dan juga percaya allah swt bagaikan tuhan yang berhak disembah dan juga ditaati dan percaya muhammad saw merupakan utusan-nya.

Dalam keseharian, karakteristik seseorang muslim itu merupakan melangsungkan ibadah shalat, bagaikan pembeda utama antara umat islam dengan kalangan non-muslim, dan juga mengamalkan ajaran islam yang lain.

Shalat merupakan simbol kepasrahan dan juga ketaan kepada allah swt. dalam shalat kita berdialog, menyembah, mengagungkan allah swt, dan juga melaporkan siap menaati perintah-nya.

Beberapa Kewajiban Seorang Muslim terhadap Agamanya yang Benar
Beberapa Kewajiban Seorang Muslim terhadap Agamanya yang Benar
Dalam salah satu teks harus shalat, ialah qs al-fatihah, seseorang muslim melaporkan "iyyaka nabudu wa iyyaka nastain" yang Artinya adalah : hanya kepada-mu kami mengabdi (menyembah) dan juga cuma kepada-mu kami meminta.

Lima Kewajiban seorang Muslim terhadap Agamanya

kewajiban seseorang muslim terhadap agamanya (islam), setela mengimani ataupun meyakini kebenaran segala ajaran islam, bukan semata-mata mengerti dan juga mengamalkan, tetapi pula wajib menyebarkan, melindungi, dan membela nama baiknya.

mengacu kepada qs. al-ashr, kh endang saifuddin anshary dalam bukunya, kuliah al-islam (pustaka salman, bandung, 1980), mengatakan, paling tidak terdapat 5 kewajiban kalangan muslim terhadap agamanya (islam), ialah mengimani islam, mendalami ilmunya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga membelanya.
  1. Iman -- yakin sepenuh hati bahwa Islam yang terbaik dan paling benar.
  2. Ilmu -- mempelajari dan memahami ajaran Islam secara keseluruhan.
  3. Amal -- mengamalkan ajaran Islam seoptimal mungkin (mastatho'tum)
  4. Dakwah -- menyebarkan kebenaran agama Islam kepada orang lain.
  5. Jihad -- menjaga kehormatan dan membela nama baik Islam dan kaum Muslim. 
Dakwah dan juga jihad (membela islam) tidak mesti senantiasa dengan terjun langsung, serupa para dai dan juga mujahid di medan juang, tetapi pula dengan menolong persiapan dan juga sokongan moral & material/dana kepada lembaga-lembaga dakwah dan juga jihad fi sabilillah.
“Barangsiapa yang membantu orang yang berjuang, maka sesungguhnya dia telah berjuang. Dan barangsiapa yang menanggung keluarganya dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berperang” (HR Bukhari & Muslim).

Berjuang mendakwahkan dan membela Islam bisa dilakukan dengan ragam cara, dengan harta, jiwa, juga lisan.

"Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan kalian" (HR Abu Daud dan Al-Hakim dari Anas).

Penisataan, pelecehan, ataupun penghinaan terhadap islam terus dicoba orang-orang kafir, semenjak era nabi muhammad saw. umat islam yang betul-betul dengan kemuslimannya, tanpa dikomando hendak bangkit membela nama baik agama yang dianutnya (islam).

Bila terdapat seseorang muslim yang tidak bereaksi apa-apa dikala terdapat yang menghina islam ataupun melecehkan al-quran, hingga pantas dipertanyakan kemuslimannya.

Aksi bela islam, dalam wujud apa juga yang sejalan dengan nilai-nilai dan juga adab islam, menggambarkan penggalan dari kewajiban seseorang muslim terhadap agamanya (islam).

Cukup Itulah yang bisa saya jelaskan tentang Kewajiban Seorang Muslim terhadap Agamanya yang harus kalian tahu. Semoga artikel ini Bermanfaat untuk anda.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »